ระดับยอดฝาก ยอดฝากเงินต่อครั้ง รับเงินเพิ่มจากยอดฝาก
ระดับเล็ก 5,000 บาทขึ้นไป 200 บาท
ระดับกลาง 10,000 บาทขึ้นไป 400 บาท
ระดับใหญ่ 50,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท

※ระดับยอดฝากของโปรโมชั่นสามารถรับรางวัลได้1 ครั้ง(แยกจ่าย) ตัวอย่างเช่น หากท่านฝาก 5000 บาท 1 ครั้ง
จึงสามารถรับรางวัลระดับเล็ก 1 ครั้ง และหากท่านฝากเงินอีกครั้ง 10,000 บาท ท่านก็สามารถรับรางวัลระดับกลางอีก

 • 1. โปรโมชั่นนี้เริ่ม1เม.ย. 2561 เวลา 00:00 น. ถึง 30เมษายน 2561 เวลา 23:59 น.
 • 2. ผู้เล่นต้องมียอดฝากเงินต่อครั้งตามที่กติกากำหนด
 • 3. ทางเว็บไซต์จะประกาศวัน อังคารที่ 5 เดือน พ.ค.ก่อน 17:00 น.ประกาศหน้าเว็บไซต์
 • 4. สมาชิกต้องทำเทินร์โอเวอร์ 5 เท่า จึงจะสามารถถอนเงินได้
 • 5. 1user สามารถถอนเงินโปรโมชั่นนี้ได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น
 • 6. ผู้เล่นทุกท่านจำเป็นต้องทำตามกติกาดังนี้(ผู้เล่น1ท่านใช้user, เบอร์โทรศัพท์,ที่อยู่และข้อมูลส่วนตัว, IP ,
  และคอมพิวเตอร์ทุกอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ต้องไม่ซ้ำกันถ้าหากกระทำผิดกติกาถึงแม้จะสมัครสมาชิกเพิ่มแต่ก็ไม่ส
  ามารถแจกรางวัลให้ท่านได้)
 • 7. หากมีการละเมิดกฎกติกาที่กำหนดไว้จะยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชั่น
 • 8. ทางเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์รางวัลหรือเปลี่ยนวันเวลาของกิจกรรมโปรโมชั่นและปรับเปลี่ยนกฎกติกาของโปรโม
  ชั่นต่างๆถ้ามีปัญหาที่ชัดเจนจะแจ้งประกาศทุกเวลา