โปรโมชั่น:

เกมส์ที่เข้าร่วม ยอดที่เสียขั้นต่ำ คืนยอดเสีย คืนยอดเสียสูงสุด
คาสิโนสด สล็อต 10,000 5% 10,000

เงื่อนไข:

  • พิจรณาคืนยอดเสียจาก แพ้/ชนะ ทั้งหมดในเดือนนั้นๆ หากลูกค้ามียอดเงิน "ลบ"ก็จะคิดยอดเสียให้และจะคืนให้ยอดสูงสุดไม่เกิน 10,000
  • การคืนยอดเสียจะคืนตาม User นั้นๆ โดยคิด แพ้/ชนะ แยกแต่ละ User ไม่นำมาคิดรวมกัน
  • การคืนยอดเสียจะคืนให้เป็นเครดิตเติมใน User และคืนให้ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (สามารถถอนออกได้เลย)
  • เมื่อโปรโมชั่นสิ้นสุดลง เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์และจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านโดยอัตโนมัต