Note: This is a DEMO website, any money transactions will be considered invalid!
ค่าคอมสูงที่สุดในโลกธุรกิจคาสิโนออนไลน์【แจกทุกวัน】: Live Casino 0.8% | Slot Game 0.8% | Sports 0.4%

ชี้แจงการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบ


1.ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ควรตรวจสอบก่อนที่จะเล่นเกมส์ออนไลน์ว่าสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่หรือไม่
2.เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทใด ๆ ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในเว็บไซต์นี้ ในระหว่างเกมส์หรือก่อนที่เกมส์จะสิ้นสุดจคุณต้องตรวจสอบข้อมูลในบัญชีของสมาชิกที่ถูกต้อง ถ้ามีข้อผิดพลาดใดๆโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอ ข้อมูลทั้งหมดหรือประวัติของผู้ใช้ทางบริษัทจะใช้เป็นเอกสารจริง ผู้ใช้ไม่อาจคัดค้านอื่นใด
3.เว็บไซต์นี้จะให้บริการเฉพาะผู้ใช้บรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ความสนใจกับการจำกัดอายุทางกฎหมายสำหรับพื้นที่ที่อยู่อาศัย การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การให้บริการโดยไม่ละเมิดการจำกัดอายุ
4.บริษัทจะไม่แบกรับภาระใด ๆให้กับผู้ใช้สำหรับการละเมิดกฎหมายท้องถิ่น และไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งนั้น
5.ลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมเล่นเกมส์กับบริษัทสร้างปัญหาและนำไปสู่การละเมิดกฎหมายท้องถิ่นให้ทางบริษัทรับผิดชอบ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
6.เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวผู้ใช้จึงมีหน้าที่ในการปกป้องชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวเอง และเราไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรมใดๆทั้งนั้น การใช้เว็บไซต์นี้ทุกเกมส์ต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทุกครั้ง มิฉะนั้นทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้เพียงผู้เดียว
7.การติดตั้งใช้หรือมีส่วนร่วมในเกมส์ซอฟแวร์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด จะถือว่าผู้ใช้บรรลุนิติภาวะถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น และผู้ใช้เข้าใจและเห็นด้วยกับเนื้อหาเงื่อนไขและข้อตกลงนี้แล้ว
8.เว็บไซต์นี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือมีสิทธิในการเข้าร่วมในเกมส์ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ผู้เล่นทุกท่านโปรดทราบ ผู้เล่นควรใช้บริการจากบอร์ดภาพที่เป็นจริงทุกบอรร์ดเป็นหลัก เพราะบางครั้งการรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรับไม่ได้หรือฐานข้อมูลของ บริษัท และการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์แต่ละบริษัทคลาดเคลื่อน ดังนั้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถยึดเป็นมาตรฐาน หากมีปัญหาหรือคำถาม ยินดีที่จะบริการให้คำตอบ เพื่อแสดงให้เห็นความเป็นธรรม
9.เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์หรือจากระบบปัจจัยต่างๆทำให้สูญเสียและไม่อาจคาดเดาได้ ผู้บริหารเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในคำตัดสินนั้น
10.ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ทางบริษัทเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในคำตัดสินนั้น
11.เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบการชี้แจงใดๆหรือเหตุที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือบนเกมส์เว็บไซต์ออนไลน์ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตกลงตามเงื่อนไข นอกจากนี้เพื่อคุณภาพของเวบไซต์ หรือเหตุการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่อนุญาตรับประกันหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทางเว็บไซต์จะพยายามเสนอและบริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด แต่ไม่สามารถรับรองเกมส์ออนไลน์ที่เกิดการหยุดชะงักในบางครั้ง เหตุการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดที่ไม่สามารถคาดเดาได้ หรือระบบการโจมตีจากไวรัสและการบุกรุกของเวิร์มข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม
12.ไม่ว่าเกิดจากในกรณีใด ทางเวบไซต์จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ใช้หรือเกิดจากการขาดจากทางเวบไซต์เกมส์ออนไลน์ โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลในการสูญเสียที่ทำจากทางตรงหรือทางอ้อม (รวมถึง ไม่จำกัดเพียงการ สูญเสียและสูญหายของข้อมูลธุรกิจ ผลประกอบการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด หรือขาดเงินทุนอื่นๆ)แม้ว่าเว็บไซต์นี้จะทราบล่วงหน้าซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียก็ตาม
13.บริษัทเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและดำเนินการใด ๆ หรือการดำเนินการของคุณอาจจะเป็นไปตามข้อตกลงของโพสต์ฉบับปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์ ดังนั้นเราขอแนะนำว่าเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของเวบไซต์อย่างสม่ำเสมอ หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าได้รับความยินยอมจากท่านในการแก้ไขข้อตกลงนั้นๆแล้ว